yaboapp-哈佛、斯坦福、伦敦政经,3位高颜值+学霸学姐,与你分享成才经验!

yaboapp-哈佛、斯坦福、伦敦政经,3位高颜值+学霸学姐,与你分享成才经验!

原标题:哈佛、斯坦福、伦敦政经,3位高颜值+学霸学姐,与你分享成才经验!2005年,三位学姐先后迈入求学生涯中的黄金三年——高中时代。这一阶段打开了她们人生中真正独立思考和规划的第一步:Linda和C…